W codziennej pracy z komputerem napotykamy problemy, które nie zawsze wynikają z uszkodzenia oprogramowania czy sprzętu. Często zdarza się, że są one wynikiem błędnej konfiguracji oprogramowania, bądź braku specjalistycznej wiedzy.

W takiej sytuacji praktycznym sposobem rozwiązania problemów jest zdalna pomoc telefoniczna lub komputerowa ONLINE. W razie potrzeby, pracownicy naszego HelpDESK są w stanie pomóc bez konieczności przyjazdu serwisanta.

Oferując ten rodzaj wsparcia możemy reagować szybciej, a tym samym oszczędzić czas i pieniądze naszych klinetów.